Bakalářské studium oboru Andragogika

Dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky 

Název studijního oboru: Andragogika

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru

Prezenční bakalářské studium oboru Andragogika je rozděleno do dvou studijních bloků. Studium směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se výchovy a vzdělávání dospělých. Studium je zaměřeno na teoretické i praktické problémy při orientaci člověka v procesech sociální změny, zejména na mobilizaci lidského kapitálu a jeho zdrojů. Studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi v oborech andragogika, psychologie a teorie managementu vzdělávání, a dále teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu práce při mobilizaci lidských zdrojů, zejména v rámci celoživotního učení a vzdělávání. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Absolvent umí efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů a účinně je také regenerovat. Je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti vzdělávání zaměstnanců v hospodářských organizacích, ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitního vzdělávání.

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci akčního pole andragogiky ve státní správě, samosprávě a nestátních organizacích a v hospodářských institucích. Tyto kompetence mají základ v teoretických znalostech ze vztažných věd andragogiky, andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých a v praktických dovednostech v oblasti mobilizace lidských zdrojů, zejména v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 9. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: