Obhájené práce oboru sociologie

Disertační práce

Tomáš Karger - Produkce vědění ve vývoji open source softwaru - 2015 (http://theses.cz/id/z5g6je/karger-dizertace-anotace.pdf)

Jiří Horák - Aliance "trůnu a oltáře" jako významný faktor procesu sekularizace a případ českých zemí 19. století - 2014 (http://theses.cz/id/tai5lk/disertace_14.pdf)

Jan Kalenda - Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická
syntéza - 2013 (http://theses.cz/id/e3z9az/00160486-807364208.pdf)

Pavlína Valouchová - Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu - 2012 (http://theses.cz/id/uhbtpm/00160505-200542956.pdf)

Daniel Topinka - Integrace muslimů do české společnosti - 2008

Pavel Zahrádka - Vysoké versus populární umění - 2008

Miroslav Dopita - Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii - 2004

Marek Lapčík - Diskursivní strategie v TV zpravodajství - 2002

Rigorózní práce

Vojtěch Bednář - Interpretace veřejné a privátní sféry v kontroverzích aktérů a masových médií - 2009

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 25. 5. 16, vytvořeno: 11. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: