Členové

Doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D. docent
Doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.
funkce
docent
telefon
585 633 439
e-mail
adresa
Místnost: 4.22,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Novinky

1) Jakub Macek – Pavel Zahrádka, Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: Case of the Czech Republic, in: Darren H. Hick – Reinold Schmücker (edd.): The Aesthetics and Ethics of Copying.London: Bloomsbury Publishing 2016, s. 335–358, ISBN 978-1-4742-5451-9

2) Pavel Zahrádka, Estetické hodnocení v perspektivě estetického metarelativismu, Filosofický časopis 3/64 (2016), s. 367–386, ISSN: 0015-1831. (WoS, SCOPUS, ERIH)

3) Pavel Zahrádka, Whither the Aesthetics of Popular Culture?, The Central European Journal of Aesthetics 2/9 (2016), s. 246–255. ISSN: 0014-1291. (WoS, SCOPUS, ERIH)    

4) Pavel Zahrádka – Petr Szczepaník, Přeshraniční dostupnost audiovizuálních online obsahů chráněných autorským zákonem: Kontextuální analýza. Praha: SFK 2016 [výzkumná zpráva].

5) Pavel Zahrádka, Přeshraniční přenositelnost online služeb poskytujících audiovizuální obsah: Analýza dopadu na produkci, distribuci a spotřebu audiovizuálních obsahů. Praha: SFK 2016 [výzkumná zpráva].

6) Pavel Zahrádka, Etika kopírování kulturních obsahů: Kvalitativní studie internetového pirátství v České republice, Iluminace 3/28 (2016), s. 5-27. ISSN: 0862-397X. (SCOPUS)

7) Pavel Zahrádka, Ontologie díla v autorském zákoně České republiky, Filosofický časopis 2017 (WoS, SCOPUS, ERIH) [přijato do tisku].

8) Pavel Zahrádka, Analýza Návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Praha: SFK 2016 [výzkumná zpráva].

Osobní informace

Vzdělání:

magisterské studium filozofie a estetiky, FF UK Praha, 1996 – 2003

doktorské studium sociologie, UP Olomouc, 2003 – 2008

Zaměstnání:

asistent, KSA FF UP Olomouc, 2005 – 2008

odborný asistent, KSA FF UP Olomouc, 2008 – dosud

zastupující profesor filozofie, Universität Münster, 2010 – 2011

vedoucí výzkumného týmu "Ethics of Copying", ZIF Bielefeld, 2015 – 2017

analytik Státního fondu kinematografie, 2016

docent, FF UP Olomouc, 1. 4. 2017

Specializace:                                                     

sociologie kultury

teorie umění a estetika

etika nových médií

analýza strategie Evropské komise pro zavedení jednotného digitálního trhu

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

A) GRANTOVÉ PROJEKTY (hlavní řešitel)

10/2015 – 7/2017; Center for Interdisciplinary Research (ZIF), Universität Bielefeld, projekt Ethics of Copying, hlavní řešitel společně s prof. R. Schmückerem a prof. T. Dreierem.

1/2015 – 12/2016; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, SGS IGA, projekt Etika kopírování: sociologický výzkum, hlavní řešitel.

6/2014 – 5/2016; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, FPVČ, projekt Pojem díla v estetice a autorském zákoně ČR, hlavní řešitel.

1/2010 – 12/2013; Grantová agentura České republiky, postdoktorský projekt Sociologická kritika estetické autonomie, hlavní řešitel.

1/2012 – 12/2012; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, SGS IGA, projekt Příprava a vydání kolektivní monografie o teorii a výzkumu spotřební kultury, hlavní řešitel.

1/2007 – 12/2007; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, vnitřní grant pro doktorandy a asistenty Problematika vysokého a populárního umění, hlavní řešitel.

1/2006 – 12/2006; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, vnitřní grant pro doktorandy a asistenty Disputes about Art, hlavní řešitel.

1/2004 – 12/2004; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, vnitřní grant pro doktorandy a asistenty Pojem umění v analytické estetice, hlavní řešitel.

B) GRANTOVÉ PROJEKTY (člen týmu)

6/2012 – 5/2015; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, projekt OP VK Re-prezentace minulosti: nové metody interpretace historie v umění a médiích, hlavní řešitel Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D.

C) ROZVOJOVÉ PROJEKTY

1/2012 – 12/2014; Univerzita Palackého v Olomouci, projekt OP VK Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP, hlavní řešitel Mgr. Marie Raková

1/2010 – 12/2010; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, rozvojový projekt MŠMT Vytvoření platformy pro pedagogicko-badatelskou spolupráci FF UP Olomouc s aplikační sférou, hlavní řešitel

1/2009 – 12/2009; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, rozvojový projekt MŠMT Rozvoj kabinetu interkulturních studií na FF UP v Olomouci, hlavní řešitel

D) VÝZNAMNÁ STIPENDIA A OCENĚNÍ

1/9/2016 - 27/9/2016; Rakousko, Universität Salzburg, badatelský pobyt, mentor: prof. Otto Neumaier, stipendium ÖAD

1/9/2014 – 25/9/2014; Německo, Münster, Universität Münster, badatelský pobyt, mentor: prof. Reinold Schmücker, stipendium DAAD

6/2012 – 7/2012; USA, New York, New York University, studijní pobyt, stipendium William Fulbright Commission

1/2/2012 – 25/2/2012; Rakousko, Vídeň, Universität Wien, badatelský pobyt, mentor: prof. Rainer Gries, stipendium ÖAD

1/2012 – 12/2012; grant pro vydání knihy New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research, rozvojový projekt pro podporu publikační činnosti FF UP v Olomouci 

6/2010 – 7/2010; Německo, Münster, Universität Münster, badatelský pobyt, mentor: prof. Reinold Schmücker, stipendium DAAD

1/2010 – 12/2010; grant publikační excelence FF UP pro vydání kolektivní monografie Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky

1/5/2009 – 27/5/2009; Rakousko, Vídeň, Universität Wien, badatelský pobyt, mentor: prof. Wolfgang Müller-Funk, stipendium ÖAD

1/1/2009 – 28/1/2009; Německo, Karlsruhe, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, badatelský pobyt, mentor: prof. Wolfgang Ullrich, stipendium Ministerstva pro vědu, výzkum a umění v Baden-Württembersku

1/2008 – 12/2008; grant pro vydání disertační práce Vysoké versus populární umění, rozvojový projekt pro podporu publikační činnosti FF UP v Olomouci 

1/8/2007 – 28/8/2007; Rakousko, Salzburg, Universität Salzburg, badatelský pobyt, mentor: prof. Otto Neumaier, stipendium ÖAD

10/2004 – 9/2005; Německo, Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Philosophie, mentor: prof. Jens Kulenkampff, studijní pobyt v rámci Ph.D. studia, stipendium BAYHOST

3/2003 – 7/2003; Rakousko, Salzburg, Paris Lodron Universität Salzburg, Institut für Philosophie, tutor: prof. Otto Neumaier, studijní pobyt v rámci Mgr. studia, stipendium ÖAD

10/2002 – 2/2003; Německo, Drážďany, TU Dresden, Institut für Philosophie, studijní pobyt v rámci Mgr. studia, stipendium Herbert Quandt Stiftung

10/2000 – 2/2001; Švýcarsko, Basilej, Universität Basel, Institut für Philosophie, tutor: prof. Dominik Perler, studijní pobyt v rámci Mgr. studia (5 měsíců), stipendium Universität Basel

E) KRÁTKODOVÉ STUDIJNÍ A BADATELSKÉ POBYTY (kratší než 1 měsíc)

8/2016; Rakousko, Graz, Universität Graz, výzkumný pobyt v rámci podpory zahraniční výzkumné mobility FF UP v Olomouci

8/2015; Rakousko, Salzburg, Universität Salzburg, výzkumný pobyt v rámci projektu FPVČ Pojem díla v estetice a autorském zákoně ČR

1/7/2015 – 5/7/2015; Německo, Bamberg, Universität Bamberg, účast na letní akademii Europäische Identitäten, stipendium BAYHOST

10/11/2014 – 16/11/2014; Německo, Berlín, Universität der Künste Berlin, badatelský pobyt v rámci projektu OP VK Re-prezentace minulosti, FF UP v Olomouci

28/9/2014 – 3/10/2014; Německo, Münster, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, XXIII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie 2014

9/2014; Rakousko, Salzburg, Universität Salzburg, badatelský pobyt v rámci podpory zahraniční výzkumné mobility FF UP v Olomouci

8/7/2014 – 11/7/2014; Německo, Bielefeld, Centre for Interdisciplinary Study (ZIF) Bielefeld, účast na workshopu Ethics of Copying, stipendium ZIF

28/4/2014 – 30/4/2014; Rakousko, Vídeň, Universität Wien, účast na metodickém workshopu projektu PolitCIGs: Political Cultures and Cultures of Cigarettes

14/10/2013 – 20/10/2013; Rakousko, Salzburg, Universität Salzburg, badatelský pobyt v rámci projektu OP VK Re-prezentace minulosti, FF UP v Olomouci

30/9/2013 – 1/10/2013; Německo, Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena, účast na projektovém workshopu PolitCIGs: Political Cultures and Cultures of Cigarettes

9/2013; Nizozemí, Rotterdam, University of Rotterdam, pracovní stáž v rámci projektu Univerzity Palackého Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání

26/6/2013 – 30/6/2013; Německo, Regen, účast na letní akademii Korruption: Vertrauen, Verantwortung, stipendium BAYHOST

20/8/2012 – 22/8/2012; Rakousko, Salzburg, Universität Salzburg, badatelský pobyt v rámci projektu GA ČR Sociologická kritika estetické autonomie

7/5/2012 – 12/5/2012; Německo, Pasov, Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, účast na letním semináři Intellektuelle Eliten in Ost- und Westeuropa in Geschichte und Gegenwart, stipendium DAAD

12/1/2012 – 13/1/2012; Dánsko, Kodaň, Copenhagen Business School, účast na workshopu The Invention of Choice: Historical and Theoretical Perspectives on Markets, Democracy and Power

1/2012; Rakousko, Vídeň, Universität Wien, badatelský pobyt v rámci podpory zahraniční výzkumné mobility FF UP v Olomouci

29/6/2011 – 3/7/2011; Německo, Regensburg, Universität Regensburg, účast na letní akademii Mediation – Verärgern? Verstehen. Vermitteln!, stipendium BAYHOST

29/9/2008 – 2/1/2008; Německo, Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kongressder Deutschen Gesellschaft für Ästhetik Ästhetik und Alltagserfahrung

17/5/2005 – 20/5/2005; Německo, Bielefeld, Centre for Interdisciplinary Study (ZIF) Bielefeld, účast na workshopu Copyright & Art: Aesthetical, Legal, Ontological, and Political Issues, stipendium ZIF

9/2004; Německo, Drážďany, TU Dresden, mezinárodní škola historické sémantiky, stipendium MitteleuropaZentrum

9/2001; Německo, Frankfurt/Oder, Europa-Universität Viadrina, MitOst Forum Philosophie, stipendium MitOst Forum

8/2001; Rakousko, Vídeň, IKI Wien, letní škola německého jazyka, stipendium AKTION CZ – A

6/2001; Itálie, Cortona, letní škola politické filozofie, stipendium IWM Wien

8/2000; Německo, Tübingen, Universität Tübingen, mezinárodní škola o současné německé filozofii, stipendium DAAD

1/2000; Německo, Weimar, mezinárodní workshop o Friedrichu Nietzschem, stipendium Klassik Stiftung Weimar

9/1999; Česká republika, Kravsko u Znojma, letní jazyková škola německého jazyka, stipendium AKTION CZ – A 

Publikace

a) vědecké monografie:

1) Pavel Zahrádka, Vysoké versus populární umění. Olomouc: Periplum 2009, 123 s., ISBN 978-80-86624-48-8.

2) Pavel Zahrádka, Heteronomie estetické hodnoty: Sociologická kritika filozofické estetiky. Brno: Host 2015, 239 s., ISBN 978-80-7491-490-4. 

b) kapitoly ve vědeckých monografiích:

3) Pavel Zahrádka, Současná problematika vysokého a masového umění, in: Jiří Šubrt (ed.): Soudobá sociologie IV: Aktuálnost a každodenní. Praha: Karolinum 2010, s. 207–232, ISBN 978-80-246-1789-3. 

4) Pavel Zahrádka, Definice umění, in: Pavel Zahrádka (ed.): Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky. Brno: Barrister & Principal 2011, s. 15–38, ISBN 978-80-87474-11-2.

5) Pavel Zahrádka, Vysoké versus populární umění, in: Pavel Zahrádka (ed.): Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky. Brno: Barrister & Principal 2011, s. 205–228, ISBN 978-80-87474-11-2.

6) Pavel Zahrádka – Renáta Sedláková, Theory and Research on Consumer Culture in the Czech Republic before and after 1989, in: Pavel Zahrádka – Renáta Sedláková (edd.): New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2012, s. 12–38, ISBN 1-4438-4157-9.

7) Pavel Zahrádka, Úvod do historie, teorie a výzkumu spotřební kultury, in: Pavel Zahrádka (ed.): Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Praha: Academia 2014, s. 7–20, ISBN 978-80-200-2372-8.

8) Pavel Zahrádka, Estetika spotřební kultury, in: Pavel Zahrádka (ed.): Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Praha: Academia 2014, s. 337–364, ISBN 978-80-200-2372-8.

9) Jakub Macek – Pavel Zahrádka, Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: Case of the Czech Republic, in: Darren H. Hick – Reinold Schmücker (edd.): The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing 2016, s. 335–358, ISBN 978-1-4742-5451-9.

b) práce publikované v zahraničních a tuzemských vědeckých časopisech (WoS, SCOPUS, ERIH)

10) Pavel Zahrádka, Otto Neumaier: Ästhetische Gegenstände, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 1-3 (2006), s. 188–197, ISSN 0014-1291. (Erih)

11) Pavel Zahrádka – Karlheinz Lüdeking, Muß man in der Ästhetik Anarchist sein?, Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 52/2 (2007), s. 245–259, ISSN 0044-2186. (Erih)

12) Pavel Zahrádka – Wolfgang Ullrich, Kann die Hochkultur durch die Konsumkultur ersetzt werden?, Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 1/55 (2010), s. 140–155, ISSN 0044-2186. (Erih)

13) Pavel Zahrádka, Sociologická kritika filozofické estetiky, Filosofický časopis 3/61 (2013), s. 349–370, ISSN 0015-1831. (WoS, Scopus, Erih)

14) Pavel Zahrádka, Kritika estetického hierarchismu a její důsledky pro teorii umění, uměleckou kritiku a estetickou axiologii, Slovo a smysl / Word & Sense 20/10 (2013), s. 15–28. ISSN: 1214-7915. (Erih)

15) Pavel Zahrádka, Existuje „velké“ umění? Kritika axiologického základu uměleckého kánonu, Filosofický časopis 1/63 (2015), s. 95–112, ISSN: 0015-1831. (WoS, Scopus, Erih)

16) Pavel Zahrádka, Heteronomie estetické hodnoty, Filozofia 2/71 (2015), s. 130–144, ISSN: 0046-385X.(WoS, Scopus, Erih)

17) Pavel Zahrádka, Estetické hodnocení v perspektivě estetického metarelativismu, Filosofický časopis 3/64 (2016), s. 367–386, ISSN: 0015-1831. (WoS, SCOPUS, ERIH)

18) Pavel Zahrádka, Whither the Aesthetics of Popular Culture?, The Central European Journal of Aesthetics 2/9 (2016), s. 246–255. ISSN: 0014-1291. (WoS, SCOPUS, ERIH)  

19) Pavel Zahrádka, Etika kopírování kulturních obsahů: Kvalitativní studie internetového pirátství v České republice, Iluminace 4/28 (2016) ISSN: 0862-397X. (SCOPUS)

20) Pavel Zahrádka, Ontologie díla v autorském zákoně České republiky, Filosofický časopis 2017 (WoS, SCOPUS, ERIH) [přijato do tisku].

c) práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech (Jrec)

19) Pavel Zahrádka, Estetický hierarchismus v umění, Bohemica Olomucensia 2(2009), s. 49–63, ISSN 1803-876X.

20) Pavel Zahrádka, Originalita v teorii umění: filozofický problém uměleckého falza, Bohemica Olomucensia 1 (2010), s. 44–50, ISSN 1803-876X.

21) Pavel Zahrádka, Logicko-sémantická analýza estetických pojmů a její důsledky pro ontologii estetických vlastností, Bohemica Olomuncesia 1/7(2015), s. 8–28, ISSN 1803-876X.

22) Pavel Zahrádka, Poznámky k teoretickým a metodologickým základům estetiky populární kultury, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie – supplementum (2015) [v tisku]. ISSN 0036-5351.

d) práce publikované ve sbornících z konferencí:

23) Pavel Zahrádka, Mýtus o mýtu krásy, in: Martin Foret – Marek Lapčík – Petr Orság (edd.): Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého 2008, s. 161–176, ISBN 978-80-244-2023-3.

24) Pavel Zahrádka, Umění – neznámá publika, in: Jana Sošková (ed.): Súčasné umenie v medzidisciplinárnej komunikácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově 2009, s. 181–190, ISBN 978–80–555–0043–0.

25) Pavel Zahrádka, Ideál lidské krásy v perspektivě analytické estetiky, in: Slavomír Magál – Miloš Mistrík – Martin Solík (eds.): Masmediálna komunikácia a realita I. Trnava: FMK 2009, s. 323–337, ISBN 978-80-8105-124-1.

26) Pavel Zahrádka, A Critique of Aesthetic Hierarchism and its Consequences for the Theory of Art, Art Criticism and Aesthetic Axiology, in: Proceedings of the European Society for Aesthetics 5 (2013), s. 576–596, ISSN 1664-5278.

27) Pavel Zahrádka, Does „Great“ Art Exist? A Critique of the Axiological Foundations of the Artistic Canon, in: Proceedings of the European Society for Aesthetics 6 (2014), s. 436–456, ISSN 1664-5278.

e) studie v ostatních tuzemských časopisech:

28) Pavel Zahrádka, Je možné definovat umění, Aluze 2 (2003), s. 202–207, ISSN 1803-3784.

29) Pavel Zahrádka, Pojem umění v analytické estetice, Aluze2-3 (2004), s. 155–174, ISSN 1803-3784.

30) Pavel Zahrádka, Copyright Art. Aesthetical, Legal, Ontological, and Political Issues, Aluze 2 (2005), s. 185–188, ISSN 1803-3784.

31) Pavel Zahrádka, David Novitz, filozofie umění a hry na hrdiny, Aluze 1 (2006), s. 132–133, ISSN 1803-3784.

32) Pavel Zahrádka, Je třeba být v estetice anarchistou?, Aluze 1 (2007), s. 14–23, ISSN 1803-3784.

33) Pavel Zahrádka, Já a David Bowie, Aluze 1 (2009), s. 101–105, ISSN 1803-3784.

34) Pavel Zahrádka, Může spotřební kultura nahradit vysokou kulturu?, Aluze 2 (2009), s. 26–34, ISSN 1803-3784.

f) recenzní činnost:

35) Pavel Zahrádka, Reinold Schmücker (ed.): Kunst und Kunstbegriff. Padeborn: Mentis 2002. Conceptus 86-88 (2002/3), s. 364–372, ISSN 0010-5155.

36) Pavel Zahrádka, Frank Miller: Návrat temného rytíře. Praha: Netopejr 2003. Aluze 3 (2003), s. 182–184, ISSN 1803-3784.

37) Pavel Zahrádka, Tomáš Kulka: Umění a falzum. Praha: Academia 2004. Aluze 2 (2005), s. 170–177, ISSN 1803-3784.

g) ediční činnost:

38) Pavel Zahrádka a kol. (edd.), Vyprávění, identita, diference: Vybrané problémy kulturálních studií. Olomouc: UP Olomouc 2010, 229 s., ISBN 978-80-244-2463-7.

39) Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky. Brno: Barrister & Principal 2010, 488 s., ISBN 978-80-87474-11-2.

40) Pavel Zahrádka – Renáta Sedláková (edd.), New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2012, 261 s., ISBN 1-4438-4157-9.

41) Pavel Zahrádka (ed.), Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Praha: Academia 2014, 440 s., ISBN 978-80-200-2372-8.

h) popularizační publikace:

42) Pavel Zahrádka, Jsem skeptický vůči ohlašování krize či konce umění, Deník Referendum  (23.10.2010), WWW: www.denikreferendum.cz/clanek/1263-jsem-skepticky-vuci-ohlasovani-krize-ci-konce-umeni

43) Pavel Zahrádka – Tomáš Karger, Být je mít: nové směry kritiky spotřební kultury, výzkumu trhu a marketingové komunikace, Aluze 3 (2012), s. 14–19, ISSN 1803-3784.

44) Pavel Zahrádka, Je dobře, že se o ten film přeme, MF DNES (2.–3.3.2013), ISSN 1210-1168.

45) Pavel Zahrádka, Zamyšlení nad pojmem populární kultury, KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje 3/10 (2013), s. 3–4, ISSN 1214-6420.

46) Pavel Zahrádka, Babovřesky a sociologie komerčního úspěchu, Aluze 3 (2013), s. 92–94, ISSN 1803-3784.

i) překlady:

47) Karlheinz Lüdeking, Vnímání a zalíbení [Wahrnehmung und Wohlgefallen], Estetika 1 (2002), 1–20, ISSN 0014-1291.

48) Karlheinz Lüdeking, Vnímání a zalíbení [Wahrnehmung und Wohlgefallen], in: Vlastimil Zuska (ed.): Umění, krása, šeredno. Praha: Karolinum 2004, s. 205–221, ISBN

49) Reinold Schmücker, O funkcích umění [Funktionen der Kunst], Aluze 1 (2004), s. 122–133, ISSN 1803-3784.

50) Otto Neumaier, K reformě estetiky jako vědy [Zur Reform der Ästhetik als Wissenschaft], Estetika 3-4 (2005), s. 129–152, ISSN 0014-1291.

51) David Novitz, Spory o umění [Disputes about Art], Aluze 1 (2006), s. 134–145, ISSN 1803-3784.

52) Jens Kulenkampff, Existuje ontologický problém uměleckého díla? [Gibt es ein ontologisches Problem des Kunstwerks?], Estetika 1-4 (2007), s. 151–170, ISSN 0014-1291.

53) Marcia Eaton, Kantovská a kontextuální krása [Kantian and Contextual Beauty], Aluze 1 (2008), s. 55–59, ISSN 1803-3784.

54) David Novitz, Umění, narativ a lidská povaha [Art, Narrative, and Human Nature], Aluze 3 (2009), s. 27–37, ISSN 1803-3784.

55) Karlheinz Lüdeking, Meze pojmové analýzy v estetice [The Limits of Conceptual Analysis in Aesthetics], in: Pavel Zahrádka (ed.): Estetika na přelomu milénia. Brno: Barrister & Principal 2010, s. 55–64, ISBN 978-80-87474-11-2.

56) Jens Kulenkampff, Existuje ontologický problém uměleckého díla? [Gibt es ein ontologisches Problem des Kunstwerks?], in: Pavel Zahrádka (ed.): Estetika na přelomu milénia. Brno: Barrister & Principal 2010, s. 93–107, ISBN 978-80-87474-11-2.

j) výzkumné zprávy

57) Pavel Zahrádka, Analýza Návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Praha: SFK 2016.

58) Pavel Zahrádka, Přeshraniční přenositelnost online služeb poskytujících audiovizuální obsah: Analýza dopadu na produkci, distribuci a spotřebu audiovizuálních obsahů. Praha: SFK 2016.

59) Pavel Zahrádka – Petr Szczepaník, Přeshraniční dostupnost audiovizuálních online obsahů chráněných autorským zákonem: Kontextuální analýza. Praha: SFK 2016.

 
temata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 20. 1. 18, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: