Členové

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. koordinátor internacionalizace
Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.
funkce
koordinátor internacionalizace
telefon
585 633 397
e-mail
adresa
Místnost: 4.23,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Ve zkouškovém období - dle domluvy emailem.

Novinky

Co se dálo, bude se dít zase , a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Kazatel 1:9

 

 

Osobní informace

Údaje o vzdělání:

1991-1997, FF UP v Olomouci, obor sociologie a andragogika, magisterské studium.

2003-2008, FF UP v Olomouci, doktorský studijní program Andragogika.

 

 

Údaje o praxi:

1997-1999, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), redakce časopisu Majáček, průvodcovství.

2000, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, externí spolupráce.

2001-dosud, zakládající člen a člen SR o.s. InternetPoradna, podíl na vývoji a realizaci poradenských a krizově intervenčních služeb na internetu.

2001-2008, Zakládající člen a člen SR Asociace tvůrců informačních systémů pro zdravotně postižené v ČR.  

2001-2006, Skůl o.s., místopředseda a zakládající člen doučovatelského centra pro nadané romské děti.

2001-2003, ZSF OSU, katedra sociální práce, odborný asistent.

2003-dosud, FF UP v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, odborný asistent.

2005-2008 Tyflocentrum Olomouc, člen správní rady.

 

Vědecko pedagogická činnost:

2000, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, externí spolupracovník při výzkumu:  „Vliv sociálních služeb a jejich rozvoje na trh práce“.

2001-2003 v rámci OSU (ZSF, KSP) zapojení do evropských projektů: ETSUP - Evropské centrum zdrojů pro výzkum sociální práce (5. rámcový program Evropské komise), a - Leonardo da Vinci (LdV) - “MAFF” - Making Social Agencies Fit For The Future.

 

Zahraniční odborné stáže a pobyty

2003, květen Canterbury Christ Church University College, United Kingdom, výuka v rámci modulu Professional Judgement and Decision Making in Social Work.

 

1999-2011, opakovaná multikulturní zkušenost (indický subkontinent) a studium v rámci tradice sanátana dharma

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

- vybrané ‘kapitoly’ vývoje andragogického myšlení

- poradenství a krizová intervence na internetu

- spiritualita v andragogickém kontextu

 

 

Publikace

 

 Kapitola v knize

VESELSKÝ, Pavel. Využití internetu. In ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. dop. vyd. Praha : Grada, 2004. s. 39-42. ISBN 80-247-0586-9.

VESELSKÝ, Pavel. Jaroslav Foglar - "profesor morálky"?. In JIRÁSEK, Ivo. Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2007. s. 106-109. ISBN 978-80-239-9736-1.

VESELSKÝ, Pavel. Využití internetu. In ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. dop. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 37-43. ISBN 978-80-247-2624-3.

 

Případová studie

VESELSKÝ, Pavel. Případová studie - situace na trhu sociálních služeb. In ZAMYKALOVÁ, Lenka, VESELSKÝ, Pavel. Vliv sociálních služeb a jejich rozvoje na trh práce. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001.

 

Heslo v encyklopedii

VESELSKÝ, Pavel. Internetové poradenství. In Baštecká, Bohumila. Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-470-0.

 

Odborné časopisy a sborníky

VESELSKÝ, Pavel. InternetPoradna -  poradenství pro handicapované občany. In Sborník přednášek.  Mezinárodní AT konference. Kašperské hory, 2001.

VESELSKÝ, Pavel. Etika a sociální práce v multikulturní společnosti, In Zborník z konferencie FZaSP TU v Trnavě, 2002.

VESELSKÝ, Pavel. Líla - hra reality. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. 2006, vol. 6, č. 3, s. 15-23. ISSN 1214-603X.

VESELSKÝ, Pavel. Filosofie a etika. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. s. 459-465. ISBN 978-80-244-2319-7.

VESELSKÝ, Pavel. Vývoj andragogického myšlení. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. s. 248-253. ISBN 978-80-244-2319-7.

VESELSKÝ, Pavel.  Základy sociální a kulturní antropologie. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. s. 488-493. ISBN 978-80-244-2319-7.

VESELSKÝ, Pavel. Distanční poradenství (jako sociální služba) na českém internetu. In Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2449-1.

VESELSKÝ, Pavel. Systém a forma internetového poradenství v InternetPoradně Olomouc. In Praxe a teorie současného internetového poradenství. 1. vyd. Brno : Modrá linka, 2011. s. 63-70. ISBN 978-80-254-9654-1.

VESELSKÝ, Pavel, SVOBODOVÁ Ivana. Internetové poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním. In Rozmanité světy internetového poradenství. 1. vyd. Brno: Modrá linka, 2013. s. 57-68. ISBN 978-80-260-4345-4.

 

Etické kodexy

VESELSKÝ, Pavel., POLÁŠEK, Fratišek. 2004.  Etický kodex E-linky důvěry [online]. Poslední revize 19.1.2004. Dostupné http://elinka.iporadna.cz/page.php/kodex

VESELSKÝ, Pavel., SMÉKALOVÁ, Etel a kol. 2008. Etický kodex redaktora InternetPoradny [online]. Poslední revize 31.12.2008. Dostupné z  http://iporadna.cz/zrak/clanek.php?article[articleid]=18876

 

Studijní texty

VESELSKÝ, Pavel. Filosofie a etika sociální práce : Studijní opora ke kurzu Filosofie a etika sociální práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. 78 s. ISBN 978-80-244-2087-5.

 

Recenze

VESELSKÝ, Pavel. Recenze knihy: Aronowitz, Stanley, and Henry A. Giroux. Postmodern education : politics, culture, and social criticism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991, In: Žurnál UP, Olomouc, 1991.

 
podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 17. 11. 17, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: