Členové

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. koordinátor internacionalizace
Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.
funkce
koordinátor internacionalizace
telefon
585 633 397
e-mail
adresa
Místnost: 4.23,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Ve zkouškovém období - dle domluvy emailem.

Novinky

Co se dálo, bude se dít zase , a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Kazatel 1:9

 

 

Osobní informace

Údaje o vzdělání:

1991-1997, FF UP v Olomouci, obor sociologie a andragogika, magisterské studium.

2003-2008, FF UP v Olomouci, doktorský studijní program Andragogika.

 

 

Údaje o praxi:

1997-1999, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), redakce časopisu Majáček, průvodcovství.

2000, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, externí spolupráce.

2001-dosud, zakládající člen a člen SR o.s. InternetPoradna, podíl na vývoji a realizaci poradenských a krizově intervenčních služeb na internetu.

2001-2008, Zakládající člen a člen SR Asociace tvůrců informačních systémů pro zdravotně postižené v ČR.  

2001-2006, Skůl o.s., místopředseda a zakládající člen doučovatelského centra pro nadané romské děti.

2001-2003, ZSF OSU, katedra sociální práce, odborný asistent.

2003-dosud, FF UP v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, odborný asistent.

2005-2008 Tyflocentrum Olomouc, člen správní rady.

 

Vědecko pedagogická činnost:

2000, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, externí spolupracovník při výzkumu:  „Vliv sociálních služeb a jejich rozvoje na trh práce“.

2001-2003 v rámci OSU (ZSF, KSP) zapojení do evropských projektů: ETSUP - Evropské centrum zdrojů pro výzkum sociální práce (5. rámcový program Evropské komise), a - Leonardo da Vinci (LdV) - “MAFF” - Making Social Agencies Fit For The Future.

 

Zahraniční odborné stáže a pobyty

2003, květen Canterbury Christ Church University College, United Kingdom, výuka v rámci modulu Professional Judgement and Decision Making in Social Work.

 

1999-2011, opakovaná multikulturní zkušenost (indický subkontinent) a studium v rámci tradice sanátana dharma

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

- vybrané ‘kapitoly’ vývoje andragogického myšlení

- poradenství a krizová intervence na internetu

- spiritualita v andragogickém kontextu

 

 

Publikace

 

 Kapitola v knize

VESELSKÝ, Pavel. Využití internetu. In ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. dop. vyd. Praha : Grada, 2004. s. 39-42. ISBN 80-247-0586-9.

VESELSKÝ, Pavel. Jaroslav Foglar - "profesor morálky"?. In JIRÁSEK, Ivo. Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2007. s. 106-109. ISBN 978-80-239-9736-1.

VESELSKÝ, Pavel. Využití internetu. In ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. dop. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 37-43. ISBN 978-80-247-2624-3.

 

Případová studie

VESELSKÝ, Pavel. Případová studie - situace na trhu sociálních služeb. In ZAMYKALOVÁ, Lenka, VESELSKÝ, Pavel. Vliv sociálních služeb a jejich rozvoje na trh práce. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001.

 

Heslo v encyklopedii

VESELSKÝ, Pavel. Internetové poradenství. In Baštecká, Bohumila. Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-470-0.

 

Odborné časopisy a sborníky

VESELSKÝ, Pavel. InternetPoradna -  poradenství pro handicapované občany. In Sborník přednášek.  Mezinárodní AT konference. Kašperské hory, 2001.

VESELSKÝ, Pavel. Etika a sociální práce v multikulturní společnosti, In Zborník z konferencie FZaSP TU v Trnavě, 2002.

VESELSKÝ, Pavel. Líla - hra reality. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. 2006, vol. 6, č. 3, s. 15-23. ISSN 1214-603X.

VESELSKÝ, Pavel. Filosofie a etika. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. s. 459-465. ISBN 978-80-244-2319-7.

VESELSKÝ, Pavel. Vývoj andragogického myšlení. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. s. 248-253. ISBN 978-80-244-2319-7.

VESELSKÝ, Pavel.  Základy sociální a kulturní antropologie. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. s. 488-493. ISBN 978-80-244-2319-7.

VESELSKÝ, Pavel. Distanční poradenství (jako sociální služba) na českém internetu. In Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2449-1.

VESELSKÝ, Pavel. Systém a forma internetového poradenství v InternetPoradně Olomouc. In Praxe a teorie současného internetového poradenství. 1. vyd. Brno : Modrá linka, 2011. s. 63-70. ISBN 978-80-254-9654-1.

VESELSKÝ, Pavel, SVOBODOVÁ Ivana. Internetové poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním. In Rozmanité světy internetového poradenství. 1. vyd. Brno: Modrá linka, 2013. s. 57-68. ISBN 978-80-260-4345-4.

 

Etické kodexy

VESELSKÝ, Pavel., POLÁŠEK, Fratišek. 2004.  Etický kodex E-linky důvěry [online]. Poslední revize 19.1.2004. Dostupné http://elinka.iporadna.cz/page.php/kodex

VESELSKÝ, Pavel., SMÉKALOVÁ, Etel a kol. 2008. Etický kodex redaktora InternetPoradny [online]. Poslední revize 31.12.2008. Dostupné z  http://iporadna.cz/zrak/clanek.php?article[articleid]=18876

 

Studijní texty

VESELSKÝ, Pavel. Filosofie a etika sociální práce : Studijní opora ke kurzu Filosofie a etika sociální práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. 78 s. ISBN 978-80-244-2087-5.

 

Recenze

VESELSKÝ, Pavel. Recenze knihy: Aronowitz, Stanley, and Henry A. Giroux. Postmodern education : politics, culture, and social criticism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991, In: Žurnál UP, Olomouc, 1991.

 
temata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 21. 1. 18, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: