Členové

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. odborný asistent
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 472
e-mail
adresa
Místnost: 4.31,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Osobní informace

Údaje o vzdělání:                  

1989 - 1994  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor  fyzika

1994 – 2000  Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, obor sociologie – religionistika

2005               2005  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, rigorózní zkouška – obor andragogika

                       2008  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Doktorská zkouška – obor sociologie, Disertační práce: Integrace muslimů do české společnosti

Údaje o praxi:                                   

1999 – 2005    Správa uprchlických zařízení MV ČR, sociální pracovník, vedoucí azylových zařízení, Přijímací středisko Vyšní Lhoty, Pobytové středisko Havířov a Kostelec nad Orlicí

2005 – dosud  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická    fakulta, katedra sociologie a andragogiky

 Vědecko pedagogická činnost:

Vědecko pedagogická činnost:                      Výuka na FF UP, obory sociologie, andragogika, kulturní antropologie, kulturální studia. 

Účast na konferencích a badatelských projektech.

Člen Masarykovy české sociologické společnosti. 

Vzdělávání expertů v oblasti sociální práce s minoritami a cizinci.

Zahraniční odborné stáže a pobyty (výběr):

Zahraniční odborné stáže a pobyty:              1996 semestrální pobyt na Punjabi Univerzity, Patiala, Departament of Sanskrit and Pali, Indie

                                                                       2004 Red Cross, Dánsko – implementace standardů kvality v zařízeních pro žadatele o azyl

                                                                       2005 stáž na Fedasilu v Bruselu (centrála Fedasilu, Petit Chateau)

2011 Slezská univerzita, katedra sociologie, Erasmus

2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach, dvousemestrální výuka v roce 2011/2012

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Sociální inkluze a exkluze, sociologie migrace, integrace                migrujících a etnických skupin, sociologie náboženství

Publikace

Kapitoly v monografiích, recenzovaných sbornících a sbornícíchKonference a semináře

Topinka,D.: The Client’s System in the Czech Labour Market: Brokers, Immigrants and Employers. In: Iglicka, K. (ed.). Immigration Policies and Security. Warszawa, Center for International Relations 2006, s. 55-60. 

Topinka, D.: Social Processes in Asylum Facilities: Prospectors and their Strategies. In: Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (Eds.) Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Prague,  Multicultural Center Prague 2006, s.58-61.

Topinka, D.: Otázky integrace azylantů. In: Balvín, J. (ed.). Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Praha, Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2006, s. 528-531. 

Topinka, D.: Integrace ve světle strategií žadatelů o azyl. In: Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica 2006. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, s.57-76. 

Topinka, D.: Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia, č.1, 2006, s.73-88.

Topinka, D.: Mapování vzdělávacích potřeb sociálních kurátorů. Ostrava, Pitstopmedia 2007.

Topinka, D.: Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. In Janoušková, K. (ed.) Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2007, s.109-142.

Topinka, D., Kliment, P.: Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce, Sociální práce s imigranty, č.2, 2007, s. 91-102.

Topinka, D., Smolka, M., Ševčík, J.: Vnímání přírodních věd žáky a studenty středních škol. In: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007, s.47-49.

Topinka, D.: Interkulturní vědění a jeho role ve společnosti vědění. In: Pirohová,I. (ed.) Úloha andragogiky v spoločnosti založené na vedomostiach. Prešov, FF PU v Prešove 2007, s. 46-55.

Topinka, D.: Integrace muslimů v ČR – druhá generace. In: Sborník z mezinárodní konference Rubikova kostka: Multikulturalita. Praha, Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2007, s. 548-551.

Topinka, D., Kliment, P.: Sociální intervence v prostředí pracovní migrace. In: Tokárová, A. (ed.) Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe. Prešov, FF PU v Prešove 2007. 

Topinka, D.: Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice. In: Festival vzdělávání dospělých Aeduca 2007. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007.

Topinka, D., Smolka, M., Ševčík, J.: Pupil´s Attitudes towards Natural Sciencies and the Desision-Making Process when Selecting a Field of Study at University. Problems of Education in the 21st century, Recent Issues in Education, 6, 2008, s. 195-202.

Topinka, D.: Analýza potřeb. In: Janoušková, K., Nedělníková, D. (Eds.). Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2008, s. 329-361.

Kliment, P., Topinka, D. Intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů. In: Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe. Tokárová, A., Matualayová, T. (Eds.). Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 1. a 2. 10 2007 v Sišskej Novej Vsi. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Společenskovedný zborník č. 23 (AFPh 238/320). Prešov, Grafotlač Přešov 2008, s. 413-417.

Topinka, D. Interpretace přírodních věd žáky gymnázií. In: Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis  Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica,  Sociologica – Andragogica 2009. Olomouc.

Topinka, D. Integrace muslimů / imigrantů do „české“ společnosti. In Lužný, D.; Václavík, D. Individualizace, náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010.

Topinka, D. Strategie Romů při hledání a udržení zaměstnání. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica 2009. Olomouc:     Univerzita Palackého.

Topinka, D. Utváření konceptu integrace imigrantů. In Topinka, D., Zahrádka, P., Foret, M. (Eds.). VYPRÁVĚNÍ – IDENTITA – DIFERENCE. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009.

Topinka, D. Analýza vývoje etizujícího diskursu v lokálních novinách. In Foret, M., Lapčík, M., Orság, P. (Eds.). Kultura, média, komunikace. Myšlení komunikace a médií. Diskurs(viní analýza) zpravodajství. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009.

Topinka, D., Kliment, P. Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách: případová studie města Přerova. In Lukáč, M., Frk, B. Chudoba a sociálne vylúčenie jako problém súčastnosti. Výzvy a      trendy. Prešov: Potenciál, 2010.

Topinka, D. Between Moravia and Silesia: Continuities and Discontinuities In a City Space. The Ostrava-Poruba Case. In Urszula Swadźba (Eds.) 20 lat transformacii w aspekcie regionalnym.             Ślask. Refleksje socjologów. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2011.

Topinka, D,; Lužný. D. Religion and Stratification in the Czech Republic. In Abstract Book. ESA 10th Conference. Social Relations in Turbulent Times. Geneva, 7-10 September 2011, EuropeanSociological Associations (ESA), University of Geneva & Swiss Sociological Associations.

Topinka, D. Žijí tady s námi. In Příběhy rozprávějící o člověku. Studijní text. Kappa-Help, 2011, s. 5-43.

Ostatní publikace

Topinka, D.: Instituce klientelismu na pozadí legality a nelegality [online]. Prosinec 2005. Dostupné na: .

Topinka, D.: Kabinet interkulturních studií při katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci. AULA, 13, 2005, č.4, s. 44-46.

Topinka, D. (ed.).: Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt [online]. Ostrava, 2007. Dostupné na: < " >www.mvcr.cz/dokument/2007/integrace_muslimu.pdf>.

Topinka, D.: Perspektivy integrace muslimů v České republice. Muslimové v České republice. In: Ecce Homo – (ne)mocný hráč zítřka. Sborník Česko-slovenské konference s mezioborovým dialogem. Olomouc, Česká asociace studentů psychologie o.s., 2008, s. 35-46.

 

 

Organizace vzdělávacího semináře „Interkulturní dovednosti a jejich využití ve styku s migranty“. První cyklus 11. – 12. 7. 2005, druhý cyklus 13. – 14. 7. 2005. Kabinet interkulturních studií, UP Olomouc.

 Workshop on Developments and Patterns of Migration Processes in Central and Eastern Europe. 25 – 27 August 2005, Prague. Panel: Reception of       Refugees in Central Eastern Europe. Paper: Social processes in asylum facilities: prospectors and their strategies.

 International Conference „Security Dilemmas and Options for National Immigration Policies“, 29th September 2005, Center for International Relations, Warsaw. Paper: The Client´s System in the Czech Labour Market: Brokers, Immigrants an Customers.

 Mezinárodní konference „Identita ve vztahu k národnostním menšinám“. 10. – 11. listopadu 2005, Praha.  Setkání národnostních menšin a 24. setkání Hnutí R, hl. město Praha. Příspěvek: Integrace azylantů.

 30 th EUCEN Symposium, 3 rd EUCEN Project Forum, European Universities Continuing Education Network, project REFINE, Lumsa, Italy, Rome, 17.- 19. November 2005.

 Účast na semináři „Regularizace nelegální migrace v České republice“, 13.12.2005, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva.

 Veřejná diskuse: „Zlatý ukrajinský ručičky“. Jak nás ovlivňují změny na trhu práce. 25. 5 2005, MKC Praha, Sloupová síň hlavního nádraží, Ostrava. Doprovodná diskuse k výstavě Sebastian Salgado – Workers.

 Beseda „Novodobí imigranti v Česku a jejich perspektivy“. Festival Mezipřistání, Frýdek-Místek, 22.5.2005.

 Obchod s lidmi a jeho potírání v ČR. Workshop, 1.3. 2006, Praha. Odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Gabal, Analysis & Consulting.

 Úloha andragogiky v společnosti založeném na vedomostiach. Slovensko-česká vedecká konferencia. Katedra sociálnej práce a andragogiky, Prešovská univerzita, Drienica-Lysá, 22. – 24.3. 2006.

 Mezinárodní konference Rubikova kostka: MULTIKULTURALITA, 12. – 13. 10. 2006, hlavní město Praha, 6. setkání národnostních menšin. Sekce 2 – rodina, příspěvek: integrace muslimů v ČR – druhá generace.

 Konference „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ pořádaná na FSS MU Brno, 9.-10. listopadu 2006. Blok C – Sociální identity a migrace. Příspěvek „Integrace imigrantů“.

 Veřejná přednáška: Nelegální migrace z Ukrajiny a její aktéři. Masarykova společnost, Hradec Králové.

 Moderování a odborná garance odborné konference Vzdělávání pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, Aeducafestival, Festival vzdělávání dospělých, UP v Olomouci, 22.-23.11.2007. Příspěvek na téma Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice.

 Topinka, D. Perspektivy integrace muslimů v České republice. Ecce-Homo, (ne)mocný hráč zítřka, Česko-slovenská konference s mezioborovým dialogem. Česká asociace studentů psychologie. 20.04.2007, Divadlo hudby, Olomouc.

 Vystoupení na konferenci Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe, 1.-2-10.2007, Spišská Nová Ves, Prešovská Univerzita. Příspěvek s P.Klimentem na téma intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů.

 Garant a organizátor konference s UNHCR na téma „Integrace uprchlíků“, 13. května 2008. Místo konání: Filozofická Fakulta Univerzity Palackého. Příspěvek na téma Sociální integrace: perspektiva uprchlíků.

 Mezikulturní dialog v Evropě 21. století: příležitosti, výzvy a hrozby. 2. října 2008, kongresový sál Magistrátu města Olomouce. Informační kancelář Evropského parlamentu, Regionální institut pro vzdělávání, o.p.s. Příspěvek: Jak rozumět interkulturalitě.

 Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice. Masarykova česká sociologická společnost při AV ČR, Sekce Sociologie náboženství. 27. 11. 2009, FF ZČU v Plzni. Příspěvek: Integrace muslimů/imigrantů do české společnosti.

 Konference Moc – kultura – identita. Kabinet interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci. 14. 10. 2009. Organizace konference a příspěvek: Druhá generace imigrantů.

 První a druhá generace migrantů - různorodost světů. XIII. gerontologické dny Ostrava. Kongres s mezinárodní účastí. DTO CZ, 23.-25.9.2009, Ostrava.

 Muslimové v ČR. Konference Pozice islámu v ČR a budoucí vývoj. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Společnost česko-arabská, 29.10.2009.

 „Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity“. Konference Sekce Sociologie náboženství MČSS a Kabinetu interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky, FF UP v Olomouci. 5. – 6. května 2010. Uspořádání konference. Příspěvek na téma Způsoby etablování muslimských organizací ve veřejném prostoru.

 Topinka, D.; Kliment, P. Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách: případová studie města Přerova. Konference Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčastnosti. Výzvy a trendy. Prešovská univerzita, Prešov. 28.9.2010. Katedra andragogiky, Prešovská univerita, Gréckokatolická charita Prešov.

 Význam médií pro integraci cizinců. Konference Mezikulturní dialog: role médií v integraci cizinců a Romů. 9.6.2011, Olomoucký kraj, Olomouc.

 ESA 10th Conference – Social Relations in Turbulent Times, Geneva, EuropeanSociological Associations (ESA), University of Geneva & Swiss Sociological Associations, 7-10 September 2011. Religion and Stratification in the Czech Republic (společně s D. Lužným). Geneva,

 Topinka, D; Lužný, D. Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Olomouc, 6. – 7.10.2011. Sekce sociologie náboženství MČSS a Katedra sociologie a andragogiky UP. Pozice: Uspořádání konference.

 Topinka, D. Kam se poděla religiozita migrujících? Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Olomouc, 6. – 7.10.2011. Sekce sociologie náboženství MČSS a Katedra sociologie a andragogiky UP. Pozice: Uspořádání konference.

 Topinka, D. Sociologie migrace: od asimilace k integraci. Konference "Integrace na lokální úrovni - realita a vize".  Správa uprchlických zařízení MV, Centrum na podporu integrace cizinců v Olomouckém kraji a Olomoucký kraj. Olomouc, 30.11.2010.

 Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji: Výchozí pozice inkluzivního vzdělávání. Konference Kulturní a anáboženská identita: marginalizace, integrace a multikulturní výchova. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 22.10.2010. Centrum pro repigionistiku a multikulturní edukaci.

 Co si počít s etnicitou? Konference Proč - Příběhy rozprávějící o člověku. KAPPA-HELP, 27.9.2011, Přerov.

  Proměny života v sociálně vyloučených místech moravských měst. Konference Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. 3.11.2011. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie a andragogiky.

 Náboženství a integrace migrujících do společnosti. Konference Současná česká sociologie: Teorie a výzkum. Západočeská Univerzita v Plzni, 19.-20.1. 2012. Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova česká sociologická společnost.

 Terénní mapování a závěrečná evaluace. Konference Komplexní program sociální integrace na Prostějovsku. 15.12.2011, Národní dům v Prostějově, Člověk v tísni.

 Topinka, D. Strategie zvládání obtížných životních situací cizinci z Ukrajiny a Mongolska. Konference Význam sociální práce a vzdělávání při integraci cizinců. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, 8.12.2011. Správa uprchlických zařízení, Centrum na podporu integrace Ostrava.

 Integrace muslimů do české společnosti. Soužití mezi kulturami: jak by Česko zvládlo imigrační vlnu. Moravská zemská knihovna v Brně, 18.5.2011. Velvyslanectví USA, Libertas Independent Agency, InfoUSA.

 
temata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 20. 1. 18, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: