Členové

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

SOUKUP Martin, doc. PhDr. Ph.D. docent
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
funkce
docent
telefon
585 633 398
e-mail
adresa
Místnost: 4.21A,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Středa 9:30-10:30

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Předmětem mého odborného zájmu je teorie, metodologie a dějiny sociální a kulturní antropologie. Zvláštní pozornost věnuji oblasti Melanésie, kde provádím terénní výzkumy (2009, 2011, 2015, 2016, v přípravě 2017). K dalším oblastem antropologie, které spadají do mého badatelského zájmu, patří především antropologie těla a vizuální antropologie. V současnosti se zaměřuji především na otázky zkoumání prostorových souvislostí sociální a kulturních jevů.

Publikace

Výběr z publikační činnosti:

Knihy

 • Soukup, M. (Ed.). et al. (2017). Tělo 2.0. Červený Kostelec: Pavel Mervart. 
 • Soukup, M. (2016). Cizinci mezi Papuánci. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Soukup, M. (Ed.). et al. (2016). Conditions of Fieldwork. Prague: National Museum.
 • Soukup, M. (2015). Základy kulturní antropologie. 2. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Soukup, M. (2014). Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum.
 • Soukup, M. (Ed.) et al. (2014). Tělo. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Soukup, M. (2013). Antropologie a Melanésie. Praha: Karolinum.
 • Hubeňáková, J. & Soukup, M. (2012). Nungon People of Uruwa. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Soukup, M. (2011). Kultura. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Výběr studií a kapitol v knihách:

 • Soukup, M. (2017). Social Life of Currencies from Near Oceania. Annals of the Náprstek Museum 38(2), s. 17–30.
 • Soukup, M. & Bláha, J. D. (2017). Jsme to, co jíme aneb národní kuchyně jako součást kultury. Geografické rozhledy, 26(5), s. 2–4.
 • Soukup, M. & Bláha, J. D. (2017). Koloniální minulost etnické skupiny Nungon a její dopad na prostorové chování lidí. Historická sociologie 1, s. 55–27.
 • Soukup, M. & Dvořáková, M. (2017). Antropologie těla. In Mlynář, J. – Pauliček, M. & Šubrt (Eds.). Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, s. 135–149.
 • Soukup, M. (2017). Britská sociální antropologie: vznik, vývoj a klíčové koncepce. Národopisná revue 27(3), s. 247–257.
 • Soukup, M. (2016). Crapanzano a Tuhami. in Crapanzano, V. Tuhami: portrét Maročana. Praha: Karolinum. (v tisku).
 • Soukup, M. (2015). Margaret Mead, Derek Freeman a Samoa. Anthropologia integra 5(2), s. 33–43.
 • Soukup, M. (2015). Kultura na předkožce: novoguinejské variace na fíkový list. Národopisná revue 25(2), s. 109–118.
 • Soukup, M. (2015). Adam přece také neplatil za Evu: kompenzace za nevěstu u Nungonů a její proměny. Národopisná revue25(1), s. 10–18.
 • Soukup, M. (2014). Symbolické teorie Mary Douglasové. In Douglasová, M. Čistota a nebezpečí. Praha: Malvern.
 • Soukup, M. (2014). Psychologická antropologie. In Cichá, M. et al. Integrální antropologie. Praha: Triton.
 • Soukup, M. (2014). Photografy and Drawings in Anthropology. Slovenský národopis 62(4), s.  534–546.
 • Soukup, M. (2014). Kresba a malba v antropologii. Národopisná revue 24(1), s. 3–14.
 • Soukup, M. (2014). "To jsou noviny pro lidi z Papuy. Nejsou pro bělochy". Culturologia 3(2), s. 4–11.
 • Soukup, M. (2013). Život a vzorce Ruth Fulton Benedictové. In Benedictová, R. Chryzantéma a meč. Praha: Malvern.
 • Soukup, M. (2013). Evolutionary theories of Culture. Culturologia 2(1), s. 4–11.
 • Soukup, M. (2013). Časoprostorová (de)konstrukce kultury a antropologická metoda. In Minority v subsystéme kultúry. Nitra: FF UKF.
 • Soukup, M. (2013). "Cosi přichází": První kontakty obyvatel hor Nové Guineje s kolonizátory. Culturologia 2(2), s. 49–57.

 

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: