Členové

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 396
e-mail
adresa
Místnost: 4.21B,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

LS 2014/15: čtvrtek 15:00-16:30

Osobní informace

 Vzdělání:

2006: státní doktorská zkouška z antropologie a obhajoba dizertace Kolektivní biografie bývalých členů české provincie Tovaryšstva Ježíšova (1773-1800)

2002-2006: interní doktorandské studium na FHS UK v Praze v oboru antropologie, specializace historická antropologie; studium realizováno v rámci doktorandského kolegia (Graduiertenkolleg) s názvem Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert

1996-2001: Univerzita Palackého v Olomouci, obor filosofie - historie

 

Praxe:

2009-dosud: odborný asistent na Katedře sociologie a andragogiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2009-2014: spolupráce s o.p.s. Člověk v tísni – problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a žáků

2009: koordinátor Centra podpory inkluzivního vzdělávání Olomouc v rámci systémového projektu realizovaného IPPP ČR, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

2006-2009: koordinátor Střediska integrace menšin Olomouc v rámci systémového projektu realizovaného IPPP ČR, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

2006-2006: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, referent pro oblast financování sociální péče a komunitní plánování

2006- 2009: externí spolupráce s Katedrou historie a Katedrou sociologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (výuka kulturní antropologie)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Diverzita romských komunit na Slovensku

Metodologie terénního antropologického výzkumu

Vzdělávání jako nástroj sociálního začleňování

Orální historie Sudet

Publikace

ŠOTOLA, J. Romové v pasti „sociálního vyloučení“. In PREISSOVÁ KREJČÍ, A., JUÁREZ TOLEDO, R. a kol.  (eds.). Sociální exkluze v multikulturních společnostech. Komparace současné situace v České republice a Mexiku. Olomouc: Univerzita Palckého v Olomouci, 2013, s. 61-76.

ŠOTOLA, J. a kol. Systémová spojení. Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2012.

ŠOTOLA, J. Anatomie paniky v sociálně vyloučené lokalitě. In MASARYK, R., PETRJÁNOŠOVÁ, M., LÁŠTICOVÁ, B. (eds.). Diverzita v spoločenských vedách. Príspevky z 11. česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava, 23. -24. Január. Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava, 2012, s. 155-162.

ŠOTOLA, J. “There is nothing to fear“: pitfalls in the analysis of the risk of extremism in relation to socially excluded areas, in Human affairs, 22, č. 4, s. 569-578.

ŠOTOLA, J. Vztah rodiny a školy ze sociálně vyloučené lokality – výzva pro sociální práci. In TRUHLÁŘOVÁ, M. – LEVICKÁ, K. Od teorie k praxi od praxe k teorii. Sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 577-584.

Zatloukal, Leoš - Havlík, Miloš – Doleček, Zdislav – ŠOTOLA, Jaroslav. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 1, 2011, s. 81-92.

ŠOTOLA, Jaroslav - Zatloukal, Leoš. Využití síťování při práci se sociálně vyloučenou lokalitou. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, s. 213 – 222. 

ŠOTOLA, Jaroslav. Antropologický koncept kultury a sociální začleňování Romů. In Slovenská antropológia, 13(2), 2011, s. 62-66.

ŠOTOLA, Jaroslav. Síťování jako nástroj lokálního rozvoje v oblasti sociální integrace. In Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Aktuální otázky sociální politiky 2010 – teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 98-103.

ŠOTOLA, Jaroslav. Měření inkluzivity školy – paralely s konceptem sociální odpovědnosti firem. In ZIELINA, M. – OLECKÁ, I (ed.). Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? Olomouc:  Moravská vysoká škola, o.p.s., 2010. s. 164-173.

ŠOTOLA, Jaroslav. Habitus: sociologický koncept a jeho využití v historické vědě. In ŠTORCHOVÁ, L. (ed.). Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu "Antropologie - Historie - Teorie" konaného na FHS UK v Praze dne 17. 11. 2005. Praha: Albis international,  2007. s. 95-114.

ŠOTOLA, Jaroslav. Výzkum elit - hranice historické antropologie? Možnosti nového pohledu na jezuitský řád. In NODL, M. – TINKOVÁ, D. (eds.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha: Argo, 2007. s. 237-252.

ŠOTOLA, Jaroslav. Kariéra v černém. Předpoklady pro získání farního beneficia v 18. století. Časopis Matice Moravské, 2007, roč. 126, s. 319–341.

ŠOTOLA, Jaroslav. Amica defensio Societatis Jesu. Die Debatte über den Jesuitenorden in Deutschland 1773-1800.  In DECOT, R. (Hg.). Expansion und Gefährdung. Amerikanische Mission und Europäische Krise der Jesuiten im 18. Jahrhundert. Mainz: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, s. 173-184. (Veroffentlichungen Des Instituts für Europaische Geschichte Mainz, Beihefte)

ŠOTOLA, Jaroslav. Role jezuitů v náboženských nepokojích na Valašsku v roce 1777. Vlastivědný věstník moravský, 2004, roč. 56, č. 4., s.  427-429.

ŠOTOLA, Jaroslav. Zrušení jezuitského řádu na Moravě v roce 1773 I., II. Vlastivědný věstník moravský, 2002, roč. 54, č. 3 a 4., s.  260-276 a 387-400.

ŠOTOLA, Jaroslav. Zrušení jezuitského řádu a olomoucká univerzita. In Acta Universitatis Palackiensis, 2002, Historica 22, s. 83-96.

 
temata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 20. 1. 18, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: