Členové

RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.

SEIDLOVÁ Markéta, RNDr. Ph.D. odborná asistentka
RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.
funkce
odborná asistentka
telefon
585 633 411
e-mail
adresa
Místnost: 4.23A,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

LS 2017/2018:

Pondělí 15 - 16h

(případně i jindy, po předchozí dohodě e-mailem)

Osobní informace

Vzdělání

2012 (RNDr., Ph.D.) – sociální geografie a regionální rozvoj (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

2006 (Mgr.) – sociální geografie a regionální rozvoj (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

2003 (Bc.) – demografie a sociální geografie a regionální rozvoj (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

 

Dlouhodobé zahraniční stáže

Concordia University, Faculty of Arts and Science, School of Community and Public Affairs, Montreal, Québec, Kanada (květen 2014 – červen 2015)

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), UFR de géographie et aménagement, Paříž, Francie (září 2007 – červen 2008, leden 2005 – září 2005)

 

Přehled zaměstnání a pedagogických zkušeností

2016 -     Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP Olomouc, odborná asistentka

2015 -     Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, odborná asistentka

2010 - 2014  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor Evropské Unie a mezinárodní spolupráce, referentka státní správy a samosprávy

2009     Sdružení pro integraci a migraci, o. s., Praha, projektová manažerka

2008     Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, výzkumná pracovnice

2007     Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor integrace a migrace cizinců, referentka státní správy a samosprávy

2006      IREAS – Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha, projektová manažerka

 

Vědecko-výzkumná a projektová činnost (hlavní řešitelka, není-li uvedeno jinak)

Insertion socio-professionnelle des migrants en Wallonie(hlavní řešitelka za Českou republiku v týmu belgického Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations – IRFAM), ESF, 2015-2020.

„Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) – výzkum migračních a integračních vzorců, finančních a sociálních remitencí“ (spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.), GAČR, č. 16-22194S, 2016-2018.

„Euro-Healthy: Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equity“ (spoluřešitelka v týmu za Českou republiku; hlavní řešitelka za Českou republiku: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.), Horizon2020, č. 643398, 2015-2017.

Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility(spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.), International Visegrad Fund, č. 21470169, 2015-2016

„Prevence prostorové segregace“ (spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.), Ministerstvo pro místní rozvoj, č. 21470169, 2009.

„CLIP – Intercultural policies in European cities“. Spoluřešitelka modulu č. 3 (Intercultural Policies and Intergroup Relations) pro Prahu (hlavní řešitel: Wolfgang Bosswick), Eurofound, 2009.

Vytvoření Modelu lokální integrační politiky vůči africkým přistěhovalcům žijícím v České republice“ (spoluřešitelka; nositelka grantu: Mgr. Andrea Gerstnerová), GAAV, č. KJB901110803, 2008.

„Analýza migrační politiky Francie a možné poučení pro Česko“, GAUK, č. 110007, 2007-2008.

Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a přípravu území v problémových oblastech se zaměřením na revitalizaci nevyužívaných objektů a ploch“ (spoluřešitelka; nositelka grantu: MgA. Lucie Doleželová, Ph.D.), MŠMT, č. 2D06025, 2006-2007.

 

Členství v odborných společnostech

Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)

Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC)

Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS)

Česká demografická společnost (ČDS)

Česká geografická společnost (ČGS)

European Sociological Association (ESA)

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

  • migrační a integrační politika na různých úrovních (nadnárodní, národní, regionální, lokální)
  • integrace imigrantů
  • imigranti na trhu práce
  • prostorové rozmístění imigrantů

Publikace

Pět nejvýznamnějších publikací za posledních deset let:

1. Seidlová, M., Chapman, P. (2018): Combating unequal inclusion of immigrants into the host society: comparing policy responses in London and Paris. In: Fee, D., Kober-Smith, A. (eds.): Inequalities in the United Kingdom: perceptions, actions, evolutions. Bingley: Emerald Publishing Limited, str. 285-304. ISBN: 978-1-78714-480-4. 

2. Seidlová, M. (2016): What Can a City Do for Its Immigrants? The Strategies of Local Governments in France. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 51, 1, str. 73 – 83. Praha: Univerzita Karlova. ISSN: 0300-5402. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2016.7

3. Seidlová, M. (2015): International Migration in the Czech Republic: State of art with the emphasis on Ukrainian migration. In: Benč, V. (ed.): Current migration trends in V4 countries: Focus on migration from Ukraine. Prešov: Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, str. 33 – 44. ISBN: 978-80-89540-63-1. http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2015/11/fridrich.migranti.ukrajina.celok_.web_.pdf 

4. Seidlová, M. (2015): Politická participace imigrantů jako jedna z možných forem jejich zapojení do života většinové společnosti: příklad Francie. Český lid – etnologický časopis, Vol. 102, No. 4, str. 403 – 417. ISSN: 0009-0794. IF = 0.094. http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/449/submission/original/449-1030-1-SM.pdf 

5. Seidlová, M. (2010): Přístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie. In: Bittnerová, D., Moravcová, M. (eds.): Etnické komunity v kulturní a sociální různosti. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, str. 225 – 240. ISBN: 978-80-87398-08-1.

 

Mezinárodní konference a kongresy (pozvaný řečník – výběr)

1. Přednáška: „Ukrainian Migrations in Europe: The Times Are Changing?“ Konference „Forgotten Corridors: Global Displacement & the Politics of Engagement“, 15. – 18. 5. 2017, Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies na University of Victoria, Victoria, Britská Kolumbie, Kanada

2. Přednáška:„National and Local Level: Two Different Approaches to Integration“. Konference„From Europe to Local : Migrating Solidarity“, 10. 10. 2016,  Foundation for European Progressive Studies/ Solidar, Brusel, Belgie.

3. Přednáška:L’insertion socioprofessionnelle des migrants: le cas de la République Tchèque“. KonferenceDiversité sur le marché de l’emploi et insertion socioprofessionnelle des travailleurs issus de l’immigration“, 26. 4. 2016, Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations, Lutych, Belgie.

4. Přednáška: „National Policy and Local Practice in New Migration-Receiving Countries:  the case of Czech Republic“. Konference„Forced Migrations to Turkey (Immigrants): the Practices of Local Welcome and Adaptation“, 21. – 23. 4. 2016, Ondokuz Mayis Üniversitesi, Samsun, Turecko.

5. Přednáška: „The attitude of local governments towards the immigrants: Paris and Montreal compared“. Konference Advancing Protection and Fostering Belonging in a Global Era of the Criminalization of Migration“, 13. – 15. 5. 2015, Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies naRyerson University, Toronto, Ontario, Kanada.

6. Přednáška: „Combating unequal inclusion of immigrants to the host society: comparing policy responses and results of London and Paris“ (spoluautor: Paul Chapman). Konference Inequalities in the United Kingdom: perceptions, actions, evolutions“, 10. 4. 2015, Institut du Monde Anglophone, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, Paříž, Francie.

7. Přednáška: Que peut faire une ville pour ses immigrés? Une comparaison des politiques entre les villes de Montréal et de Paris.14. 1. 2015, Faculté de droit, Université de Montréal, Montreal, Quebec, Kanada. 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: