Členové

Doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

RYŠAVÝ Dan, doc. Mgr. Ph.D. vědecký tajemník
Doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
funkce
vědecký tajemník –

- docent

telefon
585 633 399
e-mail
adresa
Místnost: 4.23,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Zkouškové období (LS 2019) - po dohodě e-mailem

Novinky

Osobní informace

2016: Doc. Sociologie, Filozofická fakulta UP v Olomouci

2002: Ph.D. Sociologie, Fakulta sociálních studií, MU v Brně

1996: Mgr. Sociologie, Sociální politika a sociální práce, Filozofická fakulta, MU v Brně

 

Členství v redakčních radách, hodnotících komisích atp.:

člen redakčních rad časopisů: aktuálně Sociologický časopis, Lidé Města, e-Rhizome, Aula

člen hodnotícího panelu P404 GA ČR (2006-2013, 2017-)

hodnotitel NAÚ pro VŠ (sociologie)

člen (Masarykovy) České sociologické společnosti 

člen České společnosti pro politické vědy 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Oblasti zájmu: aktéři lokální a regionální politiky, resp. otázky místní a regionální samosprávy, ekonomická sociologie.

- Dráhy bydlení mileniálů, GA ČR 19-074025 (2019-2021, standardní projekt, spoluřešitel)

- Evropský starosta II, GA ČR 16-01331S (2016-2018, standardní projekt, spoluřešitel)

- Krajská zastupitelstva v evropské perspektivě, GA ČR  P404/12/0714 (2012-2014, standardní projekt)

- Profesionalizace lokálních a krajských politiků v ČR, FPVC2012/18  (2012-2014, Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP Olomouc)

- Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě, GAČR 403/08/421 (2008-2010, standardní projekt)

- Proměny lokálních politických elit na vesnici a malém městě, GA ČR 403/03/D241 (2003-2006, postdoktorský projekt)

- Postoj studentů UP k romské kultuře, vnitřní grant FF UP (2001)

Přerodové procesy, GA ČR 403/97/0971 (1997-1999) – řešitel J. Kandert (FSV UK Praha)

 

Věnuje se především kvantitativnímu sociálněvědnímu výzkumu. Podílel se na výzkumech realizovaných v rámci evropských projektů, zadávaných městy či Olomouckým krajem, spolupracoval s terciárním a neziskovým sektorem. Odborně garantoval mj. výzkum spokojenosti klientů dvanácti městských úřadů. V Laboratoři sociálněvědních výzkumů zodpovídal mj. za dvě kvantitativní šetření mezi studenty a vyučujícími Univerzity Palackého v Olomouci, které se věnovaly otázkám vývoje vysokoškolského vzdělávání, hodnocení studia, práce vyučujících atd.

 

Publikace

Ryšavý, D. 2018. „Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích.“ Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 54(4): 497-498 (editorial monotematického bloku).

Lysek, J., D. Ryšavý. 2018. “Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance in the Czech Republic.” Regional and Federal Studies(published online: 10 Aug 2018) https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1500906  

Ryšavý, D. 2017. „Patnáct let studií komunálních voleb.“ Politologická revue/Czech Political Science Review, 23(2): 115-132.

Ryšavý, D. 2016. „Policy Work at Local Level.“ Pp. 139-154 inA. Veselý, M. Nekola, E. M. Hejzlarová (eds.) Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: The Policy Press. ISBN: 9781447318149.

Ryšavý, D. 2016. „Career politicians a dozen years after regionalisation of the Czech Republic (2000–13).“ The Journal of Legislative Studies, DOI: 10.1080/13572334.2015.1134907

Ryšavý, D., D. Čermák. 2016. „Political professionalization of county councillors in Europe.“ Pp. 247-273 in X. Bertrana, B. Egner, H. Heinelt (eds.) Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in Provinces, Counties, Départements and Landkreise in the on-going re-scaling of statehood? Oxon, New York: Routledge. ISBN 978-0-415-84348-5

Ryšavý, D., D. Čermák a kol. 2015. Na/O kraji. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7419-227-2

Ryšavý, D. 2015. "Regional Identity or Identity of Region?" Pp. 115-130 in R. Schattkowsky, M. Řezník (eds.) Society and Nation in Transnational Processes in Europe. CGS Studies, vol. 4. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-7628-5

Ryšavý, D., J. Bernard. 2013. Size and Local Democracy: the Case of Czech Municipal Representatives. Local Government Studies, 39(6): 833-852 (DOI: 10.1080/03003930.2012.675329)

Ryšavý, D. 2013. Czech Counties after a Dozen Years of Regionalization: Continuity and Novelties after County Elections 2012. Regional & Federal Studies 23(5): 631-642 DOI: 10.1080/13597566.2013.798649

Ryšavý, D. 2013. "European mayors and councillors: Similarities and differences." Pp. 161-180 in B. EGNER, D. SWEETING, P.-J. KLOK (Eds.) Local Councillors in Europe. Wiesbaden: Springer VS.

Ryšavý, D. 2013. "Konflikty a krajská samospráva - ustavení, obsazení a politika." Pp. 51-66 in D. Lužný (ed.) Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc: VUP.

Aars, J., A. Offerdal, D. Rysavy. 2012. The Careers of European Local Councillors: A Cross-National Comparison. Lex Localis, 10(1): 63-84.

Ryšavý, D., P. Šaradín. 2011. "Moravian-Silesian Region Through the Lens of Statistics and Its Local Representatives." Pp. 203-226 in U. Swadźba (ed.). 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ryšavý D., P. Šaradín. 2011. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN: 978-80-7419-042-1

Ryšavý, D. 2011. Úskalí on-line dotazování při měření postojů vysokoškoláků a pracovníků vysokých škol. Data a výzkum - SDA Info, 5(1): 85-103.

Ryšavý, D., P. Šaradín. 2010. Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 46(5): 719-743.

Ryšavý, D. 2010. Glossa marginalis. Nejmladší zastupitelé, co o nich víme? Acta Politologica, 2(3): 73–85.

Ryšavý, D. 2009. Kvalita výzkumů ve správě věcí veřejných: příklady šetření městských zastupitelů a klientů městských úřadů. Data a výzkum - SDA Info, 3(2): 171-186.

Ryšavý, D., M. Štainer. 2008. Šetření spokojenosti klientů úřadu. Praha: MV ČR. 978-80-254-2973-0.

Ryšavý, D. 2007a. Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43(5): 783-805.

Ryšavý, D. 2007b. První generace lokálních a regionálních politických lídrů. Sociální studia, 2007(1-2): 115-130.

Ryšavý, D. 2006. Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 42(5): 683-699. 

Ryšavý, D. 2003. Sociální distance vůči Romům. Případ vysokoškolských studentů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 39(1): 55-78.

 

a další...

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: