Členové

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ Jana, doc. Mgr. Ph.D. docent
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
funkce
docent
telefon
585 633 477
e-mail
adresa
Místnost: 3.44,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Středa 12:00 - 13.00, dále  po předchozí domluvě.

Novinky

 • předsedkyně České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV; www.capv.cz); od r. 2012 členka výboru ČAPV
 • členka redakce časopisu Pedagogická orientace a redakční rady časopisu Pedagogika
 • 2016- 2017 předsedkyně hodnotícího panelu GAČR Pedagogika, psychologie (407); 2016 -2015 místopředsedkyně panelu 407; 2013 - 2017 členka panelu 407 ,
 • členka Oborové komise společenských a humanitních věd v rámci GAČR (2016-2015)

 

 

Osobní informace

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: doc. obor Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační práce: Kvalita v českých školách 
 • 2005: Ph.D. obor Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, disertační práce:  Autoevaluace jako nástroj změny české školy
 • 2001: Mgr., učitelství pro II. stupeň základních škol v oboru anglický jazyk - občanská výchova, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
 • 1997 Státní jazyková zkouška z anglického jazyka na všeobecné úrovni, Státní jazyková škola Ostrava

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Vědeckovýzkumná činnost: Projekty (hlavní řešitel projektu, vedoucí projektového týmu)

 • Changes of Czech and Polish Bordeline School Providing Compulsory School Education after 1989. Comparative Study. (projekt základního výzkumu Česko-polských mobilit 7AMB13PL021, MŠMT) (2013-2015)
 • Garantka tříleté aktivity „Vytvoření kategorizované elektronické databáze příkladů řízení kvality“ v projektu Cesta ke kvalitě: „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ CZ.1.07/4.1.00/ 06.0014 (2009–2012)
 • Andragogy Studies Renewal at Klaipėda University No VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-052 (Andragogikos bakalauro ir magistro studijų programų atnaujinimas Klaipėdos universitete). Vedoucí týmu za českého partnera (2011-2013).
 • Možnosti a využití autoevaluace a benchmarkingu ve škole (projekt GA ČR 406/07/P019) (2007-2009)
 • Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training, CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001, Leonardo da Vinci – PARTNERSHIPS (2009–2011; hlavní řešitelka za českou stranu projektu). Projekt v r. 2012 oceněn Lithuanian National Agency jako „the HIGHEST QUALITY PROJECT in the LDV 2009 partnerships' group“.
 • Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265 (2006-2008)
 • ...

Projekty :  členství v projektovém týmu

 • Spoluřešitel projektu GA ČR Vůdci a architekti věd o výchově a jejich pojetí vyučování na univerzitách GA16-24879S (2016 – 2018); hl. řešitel. Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D
 • Spoluřešitel projektu OP VVV Kreativní partnerství pro inkluzivní školu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601 (2016-2018), hlavní řešitel prof. Dušan Lužný

 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji, CZ.1.07/1.3.45/01.0024, 2012 –2014
 • Projekt Cesta ke kvalitě: „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ CZ. 1.07/4.1.00/06.0014, 2009–2012 (spolupráce na tvorbě evaluačních nástrojů; redakce časopisu Cesta ke kvalitě apod.)
 • Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství. CZ.1.07/2.2.00/07.01.01111, 2009–2011 (tvorba kurikula, lektor, autor distančních textů)
 • Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v kraji Vysočina CZ.1.07/3.2.09/02.0031, 2011-2013 (Lektor-tvůrce metodik)
 • Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do EU (GAČR 406/03/h012, 2003-2005 spoluřešitelka grantu; od r. 2007 tajemnice grantu).
 •  Bridges across Boundaries, Cross-disseminating quality development practices in Southern and Eastern Europe (2004-2005) Accompanying Measures, Socrates Action 8, projekt řešený na Ústavu pedagogických věd MU v Brně. 

 

 

Publikace

 • Dopita, M. & Poláchová Vašťatková, J. (2017). Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz. Studia paedagogica, 22(1), 37-54. DOI: 10.5817/SP2017-1-3. 
 • Dopita, M., Poláchová Vašťatková, J. & Šupplerová, M. (2016). Changes of Aims of the Czech Compulsory School Education. In Fazlagić, J., Erkol, A. (eds). Images of Intellectual Capital (pp. 168-179). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Poláchová Vašťatková , J.,  Rudnicki, P. et al (2015). Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Lazarová, B., Pol, M., Poláchová Vašťatková J,  Trojan, V. & Bouda, T. (2015).  Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 40 (2),  81-93. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2015.40.2.07.
 • Yanyan, L.  & Poláchová Vašťatková, J. (2013) Review on quality of doctoral study programme. Journal of Modern Science, 123-140.

 

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: