Členové

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

FAFEJTA Martin, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

odborný asistent

telefon
585 633 416
e-mail
adresa
Místnost: 4.22,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

úterý 16:30-17:00 (platí v době od 25.9. do 11.12., 6.11. konzultační hodiny odpadají)

jiný termín (od pondělí do středy) je možný po e-mailové domluvě

po 11.12. probíhají konzultační hodiny pouze po e-mailové domluvě

 

Novinky

člen Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů, která byla zřízena při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

člen Genderové expertní komory ČR

Osobní informace

Životopis

 

Jméno a příjmení:                          

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Datum a místo narození:               

27. prosince 1968, Chrudim

Email:                                                  martin.fafejta@upol.cz

Vzdělání:                                            

1991 – 1996 Filozofická fakulta UP Olomouc, obor sociologie-andragogika se zaměřením na kulturologii


1996 – 2000 Filozofická fakulta UP Olomouc, doktorské studium sociologie 

 

                                                                          

 

Studijní a odborné pobyty v zahraničí:                     


IX,1992 – VI,1993 - The University of Hull, Velká Británie


XI, 1997 - The University of York, Velká Británie


X – XII, 2000 - Valdosta State University, Georgia, USA


X, 2005 -  University of Malta, Malta


XI, 2005 - Groningen University, Nizozemí

V, 2016 - Klaipėdos universitetas, Litva

 

Jazykové znalosti: angličtina, ruština, polština (pasivně), němčina (pasivně, pouze příbalové letáky k lékům a příručky marxismu-leninismu z dob NDR)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

gender, problematika menšin, sociologie deviací, sociologie sexuality, ideologie sociálních hnutí

Publikace

Vybraná publikační činnost:                                                                                                      

Knihy

Sexualita a sexuální identita: Sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1030-6, EAN: 9788026210306.

Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany, Nakladatelství Jan Piskiewicz 2004, ISBN 80-86768-06-6.

 

Učebnice

Úvod do sociologie. Studijní texty pro distanční studium, UP Olomouc, Filozofická fakulta, 2005, ISBN 80-244-1090-7.

Problémy sociálního soužití v praxi sociální práce. Olomouc: UP Olomouc, Filozofická fakulta 2013. ISBN 978-80-244-3561-9.

Sociologie pro právníky. Olomouc: UP Olomouc, Právnická fakulta 2013. ISBN 978-80-244-3532-9.

 

Studie a kapitoly z knih:

Pohlaví, rod a feministická politika – pokus o dekonstrukci pojmu přirozenost.In: Filosofický časopis, Vol. 49, No. 5/2001, pp. 805-818.

K některým strategiím feministické politiky – dekonstrukce rodové/genderové symboliky. In: Sociologický časopis, Vol. 38, No. 5/2002, pp. 593-606.

Teorie politiky a politická identita - příklad současného feminismu. In: Acta Universitatis Palackianae  Olomucensis. Facultas Philosophica. Politologica 3. UP Olomouc 2004, pp. 45-56.

Rozepře a „destruktivní pospolitost“. In: Filosofický časopis, Vol. 54, No. 4/2006, pp. 487-500.

Heterosexualismus (normativita heterosexuality) – případ výchovy dětí. In: Sborník příspěvků z Konference českých a slovenských feministických studií (CD), UK Praha, Fakulta humanitních studií, 2007, ISBN 978-80-903086-0.

„Zahradnická moc“ a meziválečné Československo. In: Acta Universitatis Palackianae  Olomucensis. Facultas Philosophica. Sociologica – Andragogica 2007. UP Olomouc 2007, pp. 93-99.

Analýza role žen, dívek a Mirka Dušína v Rychlých šípech: Obsahová analýza Rychlých šípů. In: Ivo Jirásek (ed). Fenomén Foglar. Praha: Prázdninová škola Lipnice 2007. ISBN 978-80-239-9736-1.

"Cikáni" - rasa nebo způsob života? In: Sociální studia, No 4/2007, s. 93-111. 

Ke konceptu sexuálních práv. In: Sexuality - zborník príspevkov z prvej medzinárodnej konferencie realizovanerj v dňoch 20.-21.9. 2007. Hradec Králové: Gaudeamus 2008, pp. 22-29. ISBN 978-80-7041-035-6.

Sexualita a intersexualita. In: Marková, Dagmar (ed.). Sexualities II.: Collection of Papers From the Second International Conference held on 30 Sept. – 1 Oct. 2008. Nitra: UKF 2009. ISBN 978-80-8094-555-8.

Jsme kopie bez originálu a to nás činí jedinečnými. Pp. 77–88 in Jazyk – filosofie – média. Kultura-média-komunikace Speciál I/2009. Ed. Foret, Martin – Lapčík, Marek – Orság, Petr. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1804-1469. ISBN 978-80-244-2462-0.

Martin. Gender, heteronormativita a genderová práva. Pp. 75-90 in Vyprávění – identita – diference. Kultura-média-komunikace Speciál II/2009. Ed. Topinka, Daniel et al. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1804-1469. ISBN 978-80-244-2463-7.

Intersexualita jako zpochybnění systému dvou pohlaví a genderů. Pp. 91-106 in Vyprávění – identita – diference. Kultura-média-komunikace Speciál II/2009. Ed. Topinka, Daniel et al. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1804-1469. ISBN 978-80-244-2463-7.

Operace intersexuálů a právo na sexualitu. Pp. 14-19 in Sex ... o nás, vás, i vás. Sborník příspěvků z VI. Celostátní konference ČASP. Olomouc 2010. ISBN 978-80-904523-1-2.

Diskurzivní (ne)možnost identity. In Marková, D. (ed.) Sexuality IV (CD), s. 147-164. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. ISBN 978-80-223-2960-6.

Deinstitucionalizace otcovství: posílení nebo úpadek otcovské role? In Švaříčková Slabáková R. et al. (eds.). Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: Koncepty, metody, perspektivy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 241-258. ISBN: 978-80-7422-218-4.

Fatherhood as a Mode of Life and Style of Life? In Kubátová H. (ed.). Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: UP Olomouc 2013, s. 247-261. ISBN: 978-80-244-3450-6.

Otcovství a mateřství po rozvodu - zdroj sociálního konfliktu? In Lužný D. (ed.) Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc: UP Olomouc 2013, s. 39-50. ISBN: 978-80-244-3432-2.        

Sexuální scénáře v paradigmatické a postparadigmatické společnosti. Sociální studia, 1, 11, 153–171, 2014.

FAFEJTA, Martin, SOPER, Kate. Alternativní hédonismus a dobrovolná skromnost. In Zahrádka P. (ed.). Úvod do teorie a výzkumu spotřební kultury. Praha: Academia 2014.

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: